Polityka prywatności i pliki cookie

Dane osobowe Klientów, umieszczone w bazie danych sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w tym celem realizacji założonych zamówień i nie są oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę i usunięcia. 

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

Zapisując się do newslettera sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży oraz aktualnych wydarzeń.

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem, adres IP lub Twoje dane w koncie usługi oferowanej przez Sprzedawcę . Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na naszych stronach i urządzeniach przez nas lub inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook, Google. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umów sprzedaży. Państwa dane osobowe otrzymujemy  podczas rejestracji konta, jak również w trakcie Twojej aktywności w naszym serwisie.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest „Interstone” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie, ul. Słowackiego 4 C/14, 34-120 Andrychów, numer KRS 0000026542, numer NIP 5512240974, numer REGON 35718225000000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@sklepkamieniarski.com

Administrator gwarantuje realizację wszystkich Państwa uprawnień wynikających z RODO, tj.:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,

prawo do sprostowania oraz usunięcia Państwa danych – jeżeli Państwa dane są niepoprawne lub niekompletne albo wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,

prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Państwa danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,

prawo do ich przenoszenia, czyli do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator w szczególny sposób dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby Państwa dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Państwa wygody Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Państwu wygodę zakupów, a Sprzedawca właściwą obsługę klienta. W tym część Państwa danych osobowych udostępniana jest podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. 

Copyright © 2022-present Interlite All rights reserved.